Terénne cvičenie na Výskumno-šľachtiteľskej stanici Vígľaš-Pstruša

napísal

V piatok 8.4.2022 sa študenti  1. ročníka inžinierskeho štúdia študijných programov Manažment rastlinnej výroby  a Výživa a ochrana rastlín zúčastnili terénneho cvičenia na Výskumno-šľachtiteľskej stanici  Vígľaš-Pstruša, ktoré je špecializovaným pracoviskom Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch. Vedúci stanice Ing. Peter Hozlár, PhD. predstavil študentom vyšľachtené odrody, systémy novošľachtenia  pšenice, ovsa siateho, tritikale, ďateliny lúčnej a ľadenca rožkatého, ako aj postupy a princípy udržiavacieho šľachtenia. Študenti si v rámci predmetov „Šľachtenie rastlín“ a „Pokusníctvo a biometrika“ prezreli poľné pokusy  novošľachtenia a udržiavacieho šľachtenia ozimnej pšenice. V areáli výskumnej stanice si študenti prezreli čističku osív a zoznámili sa s mechanizáciou určenou pre výsevy a zber poľných pokusov.  

Ísť späť