Terénne cvičenie z predmetu Všeobecná zootechnika.

napísal

Na ústave výživy a genomiky sa uskutočnilo terénne cvičenie na školskom podniku VPP Kolíňany, farma Oponice. Terénne cvičenie bolo zmerané na zhodnotenie chovateľského prostredia a velfér v chove dojníc na farme, ktorá je označovaná za vysoko komfortnú. Hodnotenie chovu bolo realizované na osi: krmivo-voda-svetlo-priestor-oddych-vzduch zamerané na maštaľ, jednotlivé skupiny kráv a individuálne hodnotenie zovňajšku. Študenti boli  rozdelení do skupín a komisionálne zaznamenávali svoje pozorovania do vopred pripravených protokolov. Popri subjektívnom zmyslovom hodnotení, boli realizované ukážky objektívneho hodnotenia meraním palicovou a pásmovou mierou, spojené s odhadom živej hmotnosti ako aj koncept bezstresového merania a váženia kráv s použitím analýzy digitálnej fotografie a mobilnej aplikácie. Čo študenti zistili a čo sa naučili zistíme na najbližšom stretnutí spojenom s prezentovaním záverov ich pozorovaní.

Ísť späť