Praktické cvičenia z predmetu Chov rýb

napísal

Na Ústave chovu zvierat sa uskutočnili praktické cvičenia z predmetu Chov rýb zamerané na chovateľské hodnotenie exteriéru, kondície, výpočty indexov a jatočnej výťažnosti. Po krátkej teoretickej inštruktáži sa študenti v skupinkách venovali zadaniu - merali a vážili rybu - niektorí s úsmevom, iní zase s úžasom . Potom sa pustili do pitvania a opracovania jatočného tela a výpočtu indexov. Musím povedať, že všetci študenti úlohu zvládli. Ako - to sa dozviem z odovzdaných protokolov.

Ísť späť