V súťaži mladých vedeckých pracovníkov ocenili Martinu Pšenkovú

napísal

Slávnostné odovzdávanie ocenení SAPV sa konalo 22. septembra v kongresovej sále Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Lužiankach.

Za najlepšiu vedeckú prácu roka 2020 s významným teoretickým prínosom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ocenilo 2. miestom Ing. Martinu Pšenkovú, PhD., odbornú asistentku z Ústavu chovu zvierat Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre. M. Pšenková bola ocenená v odbore živočíšna výroba so súťažným článkom - Concentrations of toxic metals and essential elements in raw cow milk from area of with potentially undisturbed and highly disturbed environment in Slovakia (Pšenková M., Toman R., Tančin V.), publikovaným v časopise Environmental Science and Pollution Research (IF: 4,223; Q2). Ocenenie si prevzala z rúk zástupkyne rezortu pôdohospodárstva.

Do 17. ročníka súťaže bolo prihlásených 50 prác od 43 prihlásených autorov v šiestich odboroch. Vo väčšine ocenených prác ich autori publikovali originálne výsledky, ktoré mali bezprostredný aplikačný význam a doplnili doterajšie vedeckovýskumné poznatky z najrôznejších oblastí.

Ísť späť