Vedecká konferencia doktorandov 2023

napísal

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva a Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva si dovoľujú pozvať doktorandov na Vedeckú konferenciu doktorandov s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční 9. novembra 2023 pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Záštitu nad podujatím prevzali:

  • prof. Ing. Marko Halo, PhD. – dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov,
  • prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. – dekan Fakulty biotechnológie a potravinárstva a
  • prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. – dekan Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva.

Cieľom konferencie je prezentácia najnovších poznatkov dosiahnutých v rámci vedeckovýskumných aktivít doktorandov v dennej a externej forme štúdia.

Dôležité termíny:

  • Registrácia bude ukončená 15. septembra 2023.
  • Príspevky do časopisov sa posielajú do 31. augusta 2023.
  • Abstrakty do zborníka sa posielajú do 30. septembra 2023.

Podrobné informácie sú zverejnené na stránke konferencie https://vkd.uniag.sk/home

Ísť späť