Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou

napísal

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva a Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva si dovoľujú pozvať doktorandov na

Vedeckú konferenciu doktorandov s medzinárodnou účasťou

konanú 10. novembra 2021 pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku

pod záštitou

doc. Ing. Petra Ondrišíka, PhD. – dekana Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov

prof. Ing. Norberta Lukáča, PhD. – dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva

prof. Ing. Dušana Igaza, PhD. – dekana Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva.

Cieľom konferencie je prezentácia najnovších poznatkov dosiahnutých v rámci vedecko-výskumných aktivít doktorandov v dennej a externej forme štúdia.

Abstrakty a príspevky sa posielajú do 30. septembra 2021, v rovnaký deň bude ukončená aj registrácia.

Podrobné informácie sú zverejnené na stránke konferencie https://vkd.uniag.sk/home

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

Ísť späť