Výživové odporúčania pre dospelých počas pandémie spôsobenej ochorením COVID-19“

napísal

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom bolo Svetovou zdravotníckou organizáciou označené ako globálna pandémia. Adekvátna odpoveď imunitného systému  závisí od mnohých faktorov, predovšetkým od nášho zdravotného stavu. Preto sa vynárajú otázky, ako optimálne podporovať imunitný systém v bežnej populácii. Je všeobecne známe, že k udržaniu zdravia sú primeraná strava, celková výživa, hydratácia a pohyb životne dôležité. Vzhľadom k tomu, že uvedená problematika sa bezprostredne dotýka väčšiny z nás, dávame do pozornosti publikáciu z dielne našich kolegov Habánová – Gažarová – Lorková – Holovičová – Habán – Zvercová s názvom „Výživové odporúčania pre dospelých počas pandémie spôsobenej ochorením COVID-19“, ktorá je určená pre širokú laickú verejnosť ako prostriedok pre získanie, prípadne doplnenie vedomostí z oblasti zdravého a vyváženého stravovania, a to v období rozšírenia pandémie spôsobenej koronavírusom a v prípadoch po prekonaní infekcie s postkovidovým syndrómom či v období rekonvalescencie. Podklady pre jej prípravu boli čerpané zo zahraničných vedeckých publikácií z danej problematiky s rešpektovaním našich (slovenských) odporúčaní a noriem, pričom získané informácie sú čitateľovi poskytnuté v ľahko dostupnej, zrozumiteľnej a aplikovateľnej forme. Pre lepšiu implementáciu odporúčaní je v závere publikácie pripravený aj zoznam pokrmov a receptúr, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia pre prípravu individuálnych jedálničkov zameraných na zotavenie sa po mierne ťažkom či ťažkom priebehu ochorenia, a na zmenu stravovacích návykov. Popri stravovaní však netreba zabúdať ani na pitný režim, ktorý je vhodné doplniť aj čajmi z rôznych liečivých a u nás ľahko dostupných rastlín.

 

Ísť späť