XXVIII. Vedecká konferencia študentov s medzinárodnou účasťou

napísal

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre organizuje 20. apríla 2023 v poradí XXVIII. Vedeckú konferenciu študentov FAPZ s medzinárodnou účasťou.

Cieľom konferencie je súťažná prezentácia výsledkov experimentálnej vedeckej a odbornej činnosti študentov prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia v dennej aj externej forme.

Z konferencie bude vydaný elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác.

Konferencia sa uskutoční v čase od 8:00 do 15:00 hod. prezenčnou formou.

Sekcie konferencie sú:

  • Sekcia agronomických vied
  • Sekcia rastlinných a environmentálnych vied
  • Sekcia chovu zvierat
  • Sekcia výživy a genomiky zvierat
  • Sekcia výživy ľudí

Uzávierka registrácie na konferenciu a odoslanie vedeckej práce je 31. marca 2023.

Ďalšie informácie o konferencii, o registrácii a spracovaní vedeckej publikácie sú dostupné na stránke:

https://sites.google.com/view/vks-fapz

Kontaktné informácie na gestora VKŠ:

Ing. Marek Kovár, PhD.

marek.kovar@uniag.sk

 

Ísť späť