Dekanát FAPZ

Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
tel.: 037/ 641 5496
E-mail: dekfapz@uniag.sk

Tajomníčka fakulty
Ing. Zuzana Paštiaková
tel.: 037/ 641 5498
Email: Zuzana.Pastiakova@uniag.sk

Sekretariát dekana

Ing. Zuzana Depešová
tel.: 037/ 641 5496
Email: Zuzana.Depesova@uniag.sk

Mgr. Zuzana Ďurková
tel.: 037/ 641 5496
Email: Zuzana.Durkova@uniag.sk

Študijné oddelenie
Ing. Marta Solčanská
tel.: 037/641 5523
Email: Marta.Solcanska@uniag.sk

Ing. Jana Šimková
tel.: 037/641 5523
Email: Jana.Simkova@uniag.sk

Eva Sabová
tel.: 037/641 5543
Email: Eva.Sabova@uniag.sk

Ing. Martina Vaňová
tel.: 037/641 5543
Email: Martina.Vanova@uniag.sk

Oddelenie zahraničných vzťahov a praxe
Ing. Eva Demjanová, PhD.
tel.: 037/641 5860
Email: Eva.Demjanova@uniag.sk

Ing. Helena Bojdová
tel.: 037/641 4424
Email: Helena.Bojdova@uniag.sk

Oddelenie projektovej a informačnej činnosti
Ing. Mgr. Eva Mixtajová, PhD.
tel.: 037/641 5485
Email: Eva.Mixtajova@uniag.sk

Vedecko-výskumné oddelenie
Ing. Ľubomíra Pajtášová
tel.: 037/641 5485
Email: Lubomira.Pajtasova@uniag.sk

Referát informačných technológií
Jozef Polák
tel.: 037/641 5499
Email: Jozef.Polak@uniag.sk