Dekanát fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov

Slovenská poľnohospodárska univerzita,Trieda A. Hlinku 2,949 76 Nitra,
tel.: +421/37/ 641 5496, 037/ 641 5514, fax: +421/37/6415494,e-mail: dekfapz@uniag.sk

Tajomníčka fakulty :   Ing. ZUZANA PAŠTIAKOVÁ   tel.: 037/ 641 5498
 
Sekretariát :   Ing.ZUZANA DEPEŠOVÁ, Mgr. ZUZANA ĎURKOVÁ   tel.: 037/ 641 5496
 
Študijné oddelenie :   Bakalárske štúdium:

Ing. MARTINA VAŇOVÁ
EVA SABOVÁ

Inžinierske štúdium:
Ing. MARTA SOLČANSKÁ
Ing. JANA ŠIMKOVÁ

 

tel.: 037/ 641 5543

tel.: 037/ 641 5523

 
Vedecko-výskumné oddelenie:   Ing. ĽUBOMÍRA PAJTÁŠOVÁ   tel.: 037/ 641 5485
 
Oddelenie praxe :   Ing. EVA DEMJANOVÁ ,PhD.  Ing. HELENA BOJDOVÁ   tel.: 037/ 641 5860
 
Oddelenie informačných technológií :  

JOZEF POLÁK

 

tel.: 037/ 641 5499