Spoločná odborová komisia Poľnohospodárstvo a krajinárstvo

 

Členovia komisie

Zápisnice