Presunutie termínu 4. medzinárodnej vedeckej konferencie: Liečivé, aromatické a koreninové rastliny.

Vážená pani / vážený pán,

informujeme Vás, že z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu pandémie COVID-19, sa členovia organizačného výboru rozhodli presunúť termín 4. medzinárodnej vedeckej konferencie ISCMASP2020, Liečivé, aromatické a koreninové rastliny, ktorá sa mala konať v dňoch 16. - 18. 9. 2020, na rok 2021.

O presnom dátume budete informovaní. V prípade že ste uhradili poplatok, bude Vám vrátený.

S pozdravom.

Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. a členovia organizačného výboru konferencie.

Ísť späť