Acta Fytotechnica et Zootechnica

Vážení kolegovia,
dovoľujeme si vás upozorniť, že na stránke http://www.acta.fapz.uniag.sk nové číslo fakultného vedeckého časopisu Acta Fytotechnica et Zootechnica.
Obsah aktuálneho čísla je dostupný na adrese:
 
S pozdravom
redakcia FAFZ

Späť