AGROSYM 2023 - Deadline predĺžený

Na základe mnohých žiadostí sa organizačný výbor AGROSYM 2023
rozhodol predĺžiť termín na predkladanie abstraktov/celých príspevkov
do 10. júla 2023.

Na 14. medzinárodné poľnohospodárske sympózium "AGROSYM 2023 je zaregistrovaných doteraz viac ako 500 abstraktov/plných príspevkov zo 74 krajín sveta, ktoré budú prezentované v hybridnej forme, a to osobne aj online.

 1. medzinárodné poľnohospodárske sympózium "AGROSYM 2023" sa bude konať v pohorí Jahorina (neďaleko Sarajeva), Bosna a Hercegovina, 5. - 8.
  októbra 2023. Podrobné informácie o sympóziu nájdete aj na
  http://agrosym.ues.rs.ba/

  AGROSYM 2023 sa bude zaoberať týmito tematickými oblasťami:
  (1) Rastlinná výroba;
  (2) Ochrana rastlín a bezpečnosť potravín;
  (3) Ekologické poľnohospodárstvo;
  (4) Ochrana životného prostredia a riadenie prírodných zdrojov;
  (5) Chov zvierat;
  (6) Rozvoj vidieka a agroekonomika;
  (7) Lesníctvo a agrolesníctvo.

Príloha: Third annoucement

Ísť späť