Dňa 17.2.2022 od 10:00 do 12:00 h sa bude konať webinár k akademickej etike a plagiátorstve pre študentov a doktorandov SPU

Dňa 17.2.2022 od 10:00 do 12:00 h sa bude konať webinár k akademickej etike a plagiátorstve pre študentov a doktorandov SPU (určený je najmä študentom končiacich ročníkov). Informácia o tomto podujatí (vrátane odkazu na pripojenie sa v MS Teams) bude študentom distribuovaná e-mailom. Informácia bude zverejnená aj na webových stránkach univerzity a knižnice.

Podobné podujatie zamerané na pedagogických a výskumných pracovníkov sa konalo 20.1.2022, záznam je k dispozícii na webovej stránke http://www.slpk.uniag.sk/sk/plagiatorstvo/ .  Aj z webinára pre študentov 17.2. 2022 bude zhotovený záznam, ktorý bude následne umiestnený na vyššie uvedenej webovej stránke.

Vedenie SPU a knižnica

Ísť späť