Erasmus+ stáže pre ak.rok 2020/2021 - prihlasovanie spustené

Prihlasovanie prebieha klasicky ONLINE cez portál www.StudyAbroad.sk

univerzitný web : https://www.uniag.sk/sk/vyberove-konanie-4940/

univerzitný Facebook : https://www.facebook.com/SPUNitra/

Jdi zpět