EURAXESS Slovensko (SAIA, n. o.) vás pozýva na webinár

EURAXESS Slovensko (SAIA, n. o.) vás pozýva na webinár

Ako na publikovanie v Open Access“.

Počas webinára ponúkneme praktické tipy ako začať s publikovaním formou otvoreného prístupu, aj ako urobiť ďalší krok smerom k otvorenej vede.

Program:

Ako začať publikovať formou otvoreného prístupu

 

Lucia Nižníková, Univerzitná knižnica UMB

 

Lucia Nižníková, ktorá je expertkou na tému Open Access poradí, ako nájsť vhodný Open Acces časopis, ako si overiť jeho kvalitu, či aké iné možnosti Open Access publikovania môžete využiť. Venovať sa bude aj výhodám a rizikám tohto spôsobu publikovania. Súčasťou tejto časti webinára bude aj praktické cvičenie.

Od otvoreného publikovania k otvorenej

Vede

 

Matúš Adamkovič,

Inštitút psychológie FiF PU

 

Matúš Adamkovič, ktorý je sám výskumníkom, sa podelí nielen o svoju skúsenosť s publikovaním formou Open Access, ale predstaví aj ďalšie spôsoby, ako mu pomáhajú princípy otvorenej vedy robiť kvalitnejší výskum a rozvíjať intenzívnejšiu výskumnú spoluprácu.

 

Podujatie je určené doktorandom a výskumníkom bez ohľadu na disciplínu, v ktorej pôsobia.

Kedy: 26. júna 2020, 10.00 - 11.30 hod.

Registrácia na webinár je možná prostredníctvom nasledujúceho odkazu:

https://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/webinar-ako-na-open-access/registracia-ako-na-open-access/Odkaz na webinár účastníkom zašleme na základe registrácie.

Späť