FOR DISSEMINATION: “EU-CHINA Conference on Agricultural Research: Setting the Tone towards a Renewed Partnership

Dovoľujeme si vás informovať o konaní Konferencie o výskume v poľnohospodárstve medzi EU a Čínou, ktorá sa uskutoční v hybridnej forme utorok 28.2.2023 od 8:30 do 12:00 CET/ 15:30 do 19:00 CST (Peking).

Je potrebná registrácia vopred  prostredníctvom QR kódu, alebo link https://www.cognitoforms.com/ECPFProject/RegistrationForEUChinaConferenceOnAgriculturalResearch3 (detaily pre registráciu a kontakty uvedené v prílohe).

Podujatie organizuje pracovná skupina pre vedu a výskum v poľnohospodárstve s podporou EÚ Delegácie v Pekingu. Medzi rečníkmi vystúpia aj zástupcovia Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo EK (DG Agri), Ministerstva vedy a technológie ČĽR (MOST), Čínskej akadémie vied (CAAS), Čínskej poľnohospodárskej univerzity ai.

Nosnou časťou programu je prezentácia úspešne zrealizovaných projektov v oblasti vedy a výskumu v poľnohospodárstve so spolufinancovaním Číny a EÚ, napr. ES, FR, SE, NL, DE, EL, BE, ale aj NO.

Pôjde o paralelné sekcie, z ktorých je treba si vybrať podľa záujmu:    

1. Výživa zvierat, efektívnosť zdrojov krmív/ Zdravie zvierat a AMR;

2: Trvalo udržateľné poľnohospodárske systémy;

3. Inovácie v nových technológiách, inteligentné poľnohospodárstvo;

4: Kvalita a bezpečnosť potravín;

5: Patológia rastlín, ochrana plodín a klimatické zmeny.

Ísť späť