Informácie o prieskume

Prieskum je súčasťou projektu TO DÁ ROZUM, ktorý realizuje tím zložený z výskumníkov a výskumníčok z Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a mimovládnych organizácií (MESA10, SGI, Nové školstvo, CELSI). Účelom prieskumu je získať čo najpresnejšie informácie o súčasnej situácii priamo v školách a vďaka tomu identifikovať najvypuklejšie problémy slovenského školstva. Dotazníkový prieskum nadväzuje na kvalitatívny výskum, v rámci ktorého sme už zrealizovali výskumné rozhovory s viac ako 550 zástupcami všetkých dôležitých aktérov v školstve. Na základe výsledkov výskumu sformulujeme návrhy na zlepšenie vzdelávacieho systému, ktoré budú poskytnuté Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj ďalším subjektom a odbornej verejnosti. Prieskum je anonymný, t.j. výsledky nebudú spracovávané za konkrétnych respondentov, ale jednotlivé dotazníky budú predmetom štatistického spracovania za všetkých študentov.

Celkové výstupy z analýzy dotazníkov a kvalitatívnych rozhovorov budeme prezentovať na koncom roka 2018 prostredníctvom webu a médií. V prípade, že máte záujem o celkové alebo aj priebežné výstupy z nášho projektu, napíšte nám na info@todarozum.sk a my Vám informácie pošleme.

Viac informácii o projekte TO DÁ ROZUM nájdete na našom webe, Facebooku alebo blogu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na adrese: info@todarozum.sk

Dotazník TDR

 

Ísť späť