Interaktívna konferencia mladých vedcov

Interaktívna konferencia mladých vedcov - online platforma pre prezentáciu vedeckých štúdií.

Vedci pod hlavičkou Občianskeho združenia Preveda spustili už XII. ročník unikátnej online interaktívnej konferencie určenej prevažne pre mladých vedcov. 

Platformu na prezentáciu výsledkov vedeckých štúdii a výmenu poznatkov prinášajú v čase, kedy majú mnohí z vedcov a študentov v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 obmedzené možnosti prezentovať svoje vedecké práce. 

Organizátori konferencie sú presvedčení, že práve veda a poznanie sú alfou a omegou našej budúcnosti, o to viac práve v tomto čase kedy je na prácu vedcov z celého sveta sústredená obrovská pozornosť a očakávania.

Interaktívna konferencia ponúka popri prezentácii odborných prác aj vedecký dialóg prostredníctvom diskusie pod jednotlivými príspevkami a tým poskytuje priestor pre konzultácie a výmenu nových poznatkov. 

Deadline pre prijímanie vedeckých abstraktov, ako aj posterov je do 1. mája. Zmenou v porovnaní s minulým ročníkom je ich priebežné publikovanie v poradí, ako ich organizátori dostanú.

Registrácia do konferencie je aktuálne sprístupnená pre všetkých vedcov a študentov zdarma. 

Link pre prihásenie do konferencie: www.preveda.sk/conference 

Realizacny tim OZ Preveda,

  1. Ferko, ÚVS CEM SAV
  2. Farkas, CHÚ SAV

Ísť späť