Jazykové kurzy ďalšieho vzdelávania pre administratívnych a technických zamestnancov SPU v Nitre

Centrum jazykov v spolupráci s Kanceláriou vnútorného systému zabezpečovania kvality organizuje jazykové  kurzy ďalšieho vzdelávania pre administratívnych a technických zamestnancov SPU v Nitre. Viac informácií o plánovaných kurzoch ako aj predbežnú prihlášku  nájdete na stránke univerzity http://uniag.sk/sk/odborne-programy-a-kurzy

Podrobnejšie informácie o konaní kurzu budú zverejnené po uzávierke záväzných prihlášok a úhrade platby za kurz (predpokladaný začiatok: 21.3.2022). Absolvent kurzu dostane osvedčenie o absolvovaní kurzu na univerzitnej úrovni.

V prípade otázok prosím kontaktujte: diana.bencova@uniag.sk alebo kvszk@uniag.sk

Ísť späť