Letné semináre v USA pre študentov bakalárskych programov

Ministerstvo zahraničných vecí USA hľadá účastníkov na 5-týždňové Letné semináre:  

  • Letný seminár o občianskej anagažovanosti - cieľom programu je umožniť európskym študentom oboznámiť sa s americkou históriou, vládou a spoločnosťou z pohľadu jednotlivca či skupín. Program sa pokúsi definovať občiansku spoločnosť a jej rozvoj v Spojených štátoch a bude skúmať témy ako občianstvo, komunitná spolupatričnosť, aktivizmus či dobrovoľníctvo.

 

  • Letný seminar o mládeži, vzdelávaní a doplňovaní zručností - cieľom programu je oboznámiť európskych študentov s globálnymi trendami v technológiách, vzdelávaní, ekonomike a sociálnom rozvoji. Program je interaktívny, experimentálny a bude skúmať americké vysoké školstvo a prípravu mladých Američanov v zručnostiach, ktoré potrebuje priemysel, obchod a veda.

 

Požiadavky :

  • Uchádzač by mal byť vysokoškolský študent vo veku 18 až 25 rokov;
  • Mať minimálne jeden semester do ukončenia bakalárskeho štúdia;
  • Dobrý študijný prospech, mimoškolské aktivity;
  • Plynule hovoriť po anglicky;
  • Záujem o danú tému a skúsenosti s komunitnou prácou;
  • Nemal by mať skúsenosti s pobytom v USA alebo v  inde v zahraničí;
  • Prednosť budú mať uchádzači zo sociálne znevýhodneného prostredia (etnické menšiny, telesne postihnutí občania a pod.) a zo slabším sociálnym zázemím, informácie je potrebné uviesť v prihláške.

Podrobné informácie o témach, požiadavky ako aj prihlášku nájdete na stránke Fulbrightovej komisie: http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/253-letne-skoly-v-usa-pre-studentov-v-bakalarskom-studiu.

 

Termín uzávierky podávania prihlášky je 8. január 2020.

Letné školy sa konajú v termíne koniec júna – august 2020. V prípade ďalších informácií kontaktujte Komisiu na office@fulbright.sk .

Program uhrádza všetky náklady vrátane zdravotného pistenia, letenky a víz do USA.

Späť