Letné semináre pre študentov bakalárskych programov

Ministerstvo zahraničných vecí USA hľadá účastníkov na 5-týždňové letné semináre:  

 

  • Letný seminár o občianskej anagažovanosti - cieľom programu je umožniť európskym študentom oboznámiť sa s americkou históriou, vládou a spoločnosťou z pohľadu jednotlivca či skupín. Program sa pokúsi definovať občiansku spoločnosť a jej rozvoj v Spojených štátoch a bude skúmať témy ako občianstvo, komunitná spolupatričnosť, aktivizmus či dobrovoľníctvo.

 

  • Letný seminar o vzdelávaní a budúcnosti práce - cieľom programu je oboznámiť európskych študentov s globálnymi trendami v technológiách, vzdelávaní, ekonomike a sociálnom rozvoji. Program je interaktívny, experimentálny a bude skúmať americké vysoké školstvo a prípravu mladých Američanov v zručnostiach, ktoré potrebuje priemysel, obchod a veda.

 

Požiadavky :

 

  • Uchádzač by mal byť vysokoškolský študent vo veku 18 až 25 rokov;
  • Mať minimálne jeden semester do ukončenia bakalárskeho štúdia v čase konania seminára;
  • Dobrý študijný prospech, mimoškolské aktivity;
  • Plynulá angličtina;
  • Záujem o danú tému a skúsenosti s komunitnou prácou;
  • Minimálne alebo žiadne zahraničné skúsenosti;
  • Prednosť budú mať uchádzači zo sociálne znevýhodneného prostredia (etnické menšiny, telesne postihnutí občania a pod.).

 

Podrobné informácie o témach, požiadavky ako aj prihlášku nájdete na webovej stránke Fulbrightovej komisie: http://www.fulbright.sk/ine-programy/americke-letne-seminare-pre-studentov

 

Termín uzávierky podávania prihlášky je 11. január 2021.

V prípade ďalších informácií nás kontaktujte na office@fulbright.sk a contact_bratislava@state.gov.

 

Letné semináre pre študentov bakalárskych programov

Ísť späť