Medzinárodná vedecká konferencia "Genetické Dni".

Tento rok bude o to významnejší, že podujatie bolo zaradené do oficiálnych osláv 200-ročnice J. G. Mendela. V prílohe nájdete pozvánku a rámcový program. Bližšie informácie aj na webe: https://gsgm2022.sci.muni.cz/ Vzhľadom na pomerne obsiahly program budú tohtoročné Genetické Dni realizované formou - prezentácie pri posteroch a plenárnym programom. Ako vyplýva z programu, konferencia už dávno nie je doménou iba živočíšnej genetiky, preto sú vítaní všetci:)

Ísť späť