Milé študentky, milí študenti, chceli by sme Vás poprosiť o vyplnenie on-line dotazníka, ktorý vám zaberie 15 - 20 minút.

Milé študentky, milí študenti, chceli by sme Vás poprosiť o vyplnenie on-line dotazníka, ktorý vám zaberie 15 - 20 minút.

Cieľom predloženého dotazníkového prieskumu je vyhodnotiť  znalosti a postoj študentov na bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia vo Vyšehradských krajinách ku KLIMATICKEJ ZMENE.    

Dotazník je distribuovaný stovkám respondentov v každej krajine z dôvodu  získania čo najobjektívnejších dát. Prosíme Vás, o jeho vyplnenie.  

Váš názor je dôležitý a vopred ďakujeme za čas, ktorý venujete vyplneniu dotazníka.

Vy, ako mladí odborníci v danej oblasti, sa v praxi budete stretávať s výzvami, ktoré klimatická zmena prináša na lokálnej a regionálnej úrovni.

Študenti s priezviskami  začínajúcimi na A - K vypĺňajú dotazník na tomto linku:

https://evasys.unideb.hu/evasys/online.php?p=DCMK1

Študenti s priezviskami  začínajúcimi na  L - Z vypĺňajú dotazník na tomto linku:

https://evasys.unideb.hu/evasys/online.php?p=PZ6E2

Ísť späť