Mimoriadne zasadnutie AS FAPZ

  Zasadnutie sa uskutoční dňa 22.8.2023 o 9,00 v zasadacej miestnosti Ústavu výživy a genomiky (pracovisko Katedra výživy zvierat, T-pavilón, 4. poschodie, miestnosť č. 15).

Ísť späť