Podávanie prihlášok na mobility Erasmus+ SVET mobility

Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov oznamuje, že výzva na podávanie prihlášok na mobility Erasmus+ SVET mobility výučba/školenie do Japonska, Mongolska, Albánska, Peru, Azerbajdžanu, Číny a Namíbie bola aktuálne otvorená.
Termín podania prihlášok: do 19.4.2022
Viac informácií na http://www.uniag.sk/sk/vyberove-konanie-4

Ísť späť