Podujatie pod názvom TAXATION OF PERSONAL INCOME OF INTERNATIONAL RESEARCHERS AND LECTURERS IN SLOVAKIA

Podujatie pod názvom TAXATION OF PERSONAL INCOME OF INTERNATIONAL RESEARCHERS AND LECTURERS IN SLOVAKIA sa uskutoční 14. marca 2022 v čase od 10:30 do 12:30 hod. Bližšie informácie nájdete na našej webovej stránke : https://www.euraxess.sk/en/main/news-a-events/webinar-taxation-of-personal-income-for-international-resear

 

 

S pozdravom

Lenka Zemanová

SAIA, n.o.

Ísť späť