Prírode blízke hospodárenie v lesoch

Prírode blízke hospodárenie v lesoch

Prednášajúci: Ing Pavol Konečný

Odborný lesný hospodár - OBECNÉ LESY, s.r.o. Stará Myjava

                                        - Obec Poriadie 

                                        - Obec Rudník

Vybor PRO SILVA Slovensko - člen

OHK a PK OPK pre okresy Myjava a Senica - predseda

OP RgO SPZ so sídlo v Senici - predseda

KPŽPaS SPZ - člen

Termín: 24. 4. 2020 9:00 - 10:00 Z-02

Ísť späť