"Prax pre univerzity, riešenia pre firmy"

Nakoľko si uvedomujeme dôležitosť prepájania akademických a výskumných subjektov s firmami a reflektovania požiadaviek trhu práce a možnosťami pracovného uplatnenia, radi by sme dali študentom do pozornosti náš projekt a našu online platforme "Prax pre univerzity, riešenia pre firmy". (Zaregistrovať sa môžete tu.) . Na platforme možno nájsť širokú databázu ľudí zo súkromného ale i štátneho či akademického prostredia a zároveň platforma ponúka možnosti ako získať prax prostredníctvom stáží, alebo vybrať si praktickú tému záverečnej práce v spolupráci s jednou z firiem na platforme. Registrácia ako aj využívanie platformy je zadarmo, nakoľko ju zastrešuje štátna agentúra SARIO (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, MH SR).

Letáčik s bližšími informácií prikladáme do prílohy.

Platforma taktiež ponúka pre vysokoškolských pedagógov a výskumníkov možnosti zadania záverečných prác firmami, ponuky na oživenie výučbového procesu, či komunitu zástupcov firiem.

Ísť späť