"Prax pre univerzity, riešenia pre firmy"

 

"Prax pre univerzity, riešenia pre firmy", ktorý spadá pod Slovenskú agentúru pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO, MH SR) a ktorého súčasťou bola v rámci 5. ročníka aj Vaša fakulta.

Rabi by sme Vás touto cestou veľmi pekne poprosili o súčinnosť pri informovaní študentov o projekte a o našej online platforme "Prax pre univerzity, riešenia pre firmy". (Zaregistrovať sa môžete tu.) Na našej platforme možno nájsť širokú databázu ľudí zo súkromného ale i štátneho či akademického prostredia a zároveň platforma ponúka možnosti ako získať prax prostredníctvom stáží, alebo vybrať si praktickú tému záverečnej práce v spolupráci s jednou z firiem na platforme. Registrácia ako aj využívanie platformy je zadarmo, nakoľko ju zastrešuje štátna agentúra SARIO.

Pozvánka na platformu

Ísť späť