Presťahovanie kancelárie zahraničných vzťahov a praxe

 

Oznamujeme Vám že od 2.3.2020 je kancelária Oddelenia zahraničných vzťahov a praxe presťahovaná na Katedru rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov

( A pavilón, 1.poschodie, číslo dverí 10 ).

Ísť späť