Štipendium France Excellence

Štipendium France Excellence Europa/Master 1 a Master 2

Pri príležitosti francúzskeho predsedníctva Rady EÚ vyhradilo francúzske Ministerstvo zahraničných vecí štipendiá pre najlepších študentov z Európskej únie. Program sa nazýva France Excellence Europa.

Štipendium je možné získať na celé dva roky inžinierskeho štúdia (uchádzači by mali byť aktuálne v 3. ročníku bakalárskeho štúdia) alebo na posledný rok Ing. štúdia - Master 2 (uchádzači môžu byť v prvom alebo aj v druhom ročníku inžinierskeho štúdia).

Výška štipendia je približne 1100 eur mesačne.

Prioritné oblasti:

  • Kultúra a kultúrne dedičstvo
  • Učiteľské odbory, pedagogika, vysokoškolské vzdelávanie
  • Francúzsky jazyk a civilizácia, cudzie jazyky a civilizácia, európske štúdiá
  • Politické vedy a právo
  • Medicína a odbory zamerané na zdravie
  • Životné prostredie
  • Informatika a digitálne technológie

Veľvyslanectvo poskytne v prípade potreby uchádzačom súčinnosť pri hľadaní vhodného študijného programu v angličtine alebo vo francúzštine a poskytne poradenstvo pri príprave žiadosti o štipendium.

Podrobnejšie informácie nájdete tu:

https://www.facebook.com/CFSlovaquie/photos/a.1638579426421301/3150845771861318/

alebo:

https://www.slovaquie.campusfrance.org/sk/stipendia-france-excellence-europa

Martina SAGANOVÁ

Chargée des échanges

Coopération Scientifique, Technique et Universitaire

Service de Coopération et d'Action Culturelle

Ambassade de France en Slovaquie

Sedlárska 7

812 83 Bratislava

Tél.: 00 421 2 59 34 77 41

www.institutfrancais.sk

Ísť späť