Výzva VEGA a KEGA

MŠVVaŠ SR dáva na vedomie zverejnenie výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2021, ako aj výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2021 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2020.

 

Elektronické systémy na podávanie žiadostí o dotáciu sú už sprístupnené.

 

Výzvy sú zverejnené na webovom sídle:

VEGA: https://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-dotaciu-na-nove-projekty-vega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2021/

KEGA: https://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-dotaciu-na-nove-projekty-kega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2021-a-aktualne-informacie-o-podavani-rocnych-sprav-pokracujucich-projektov-a-zaverecnych-sprav-konciacich-projektov-kega-v-roku-2020/

 

V súvislosti s mimoriadnou epidemiologickou situáciou na Slovensku a vzhľadom na vykonávanie práce z domu zamestnancami vysokých škôl, prípadné ďalšie informácie, resp. doplňujúce inštrukcie k výzvam na podávanie projektov môžu byť dodatočne zverejnené na uvedených webových stránkach.

Späť