Vážené dámy, Vážení páni, milí priatelia ruského jazyka

Vážené dámy, Vážení páni, milí priatelia ruského jazyka, dovoľujeme si Vás informovať, že na základe informácií z ruskej strany bol termín podávania žiadosti o štipendijné pobyty v Ruskej federácii udeľované na základe medzivládnej bilaterálnej dohody zmenený.  

Po konzultácii s ruskou stranou je termín uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty v Ruskej federácii 30. november 2021 23.59 hod. (uzávierka platí ako pre ruský on-line systém, tak aj pre on-line systém SAIA, n. o.).

Nové podmienky podávania žiadosti na štipendijný pobyt v Ruskej federácii udeľované na základe medzivládnej bilaterálnej dohody nájdete v Databáze štipendií a grantov SAIA, n. o.: https://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx?s=all.  

V prípade záujmu o štipendijný pobyt v Ruskej federácii udeľovaný na základe medzivládnej bilaterálnej dohody je potrebné, aby uchádzač najskôr podal žiadosť podľa podmienok ruskej strany do stanoveného termínu. Následne si uchádzač musí podať žiadosť v SAIA, n. o. do stanoveného termínu uzávierky podávania žiadostí (základnou podmienkou v tomto prípade je, že žiadateľ preukáže, že si podal žiadosť o pobyt v Ruskej federácii podľa podmienok ruskej strany).  

Žiadosť o štipendijný pobyt v Ruskej federácii udeľovaný na základe medzivládnej bilaterálnej dohody sa predkladá:  

  1. cez ruský on-line systém podávania žiadostí na štúdium v Ruskej federácii (iba on-line)  

a  

  1. cez on-line systém SAIA, n. o. (on-line aj poštou).

Podávanie žiadosti:  

  1. cez ruský on-line systém podávania žiadostí na štúdium v Ruskej federácii:  
  • on-line v ruskom systéme pre zahraničných uchádzačov na študijné a výskumné pobyty v Ruskej federácii na webstránke: https://education-in-russia.com/. Do termínu uzávierky najneskôr 30. 11. 2021 23.59 hod.  
  1. cez on-line systém SAIA, n. o.:  

Podrobné informácie k podávaniu žiadosti nájdete v Databáze štipendií a grantov SAIA, n. o. na webovej stránke www.saia.sk.  

Ísť späť