Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva a Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva si dovoľujú pozvať doktorandov na

Vedeckú konferenciu doktorandov s medzinárodnou účasťou konanú 10. novembra 2022 pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku pod záštitou

doc. Ing. Petra Ondrišíka, PhD. – dekana Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov

prof. Ing. Norberta Lukáča, PhD. – dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva

prof. Ing. Dušana Igaza, PhD. – dekana Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva.

Cieľom konferencie je prezentácia najnovších poznatkov dosiahnutých v rámci vedecko-výskumných aktivít doktorandov v dennej a externej forme štúdia.

Dôležité termíny:

Registrácia bude ukončená 15. septembra 2022.

Príspevky do časopisov sa posielajú do 31. augusta 2022.

Abstrakty do zborníka sa posielajú do 30. septembra 2022

Podrobné informácie sú zverejnené na stránke konferencie https://vkd.uniag.sk/home

Tešíme sa na Vašu účasť!

Ísť späť