Verejné zhromaždenie AO FAPZ a zasadnutie AS FAPZ SPU v Nitre

Verejné zhromaždenie AO FAPZ a zasadnutie AS FAPZ SPU v Nitre

Verejné zhromaždenie akademickej obce a zasadnutie akademického senátu FAPZ SPU v Nitre sa uskutoční dňa 08.06.2022 (streda) o 14.00 h v posluchárni Z-01.

Program zhromaždenia AO FAPZ SPU v Nitre:

1. Otvorenie zhromaždenia.

2. Informácia o voľbe kandidáta na dekana a o zložení AS FAPZ SPU v Nitre (predseda AS).

3. Predstavenie a vystúpenie kandidáta na dekana FAPZ SPU v Nitre.

4. Diskusia.

5. Ukončenie verejného zhromaždenia.

Zasadnutie akademického senátu FAPZ SPU v Nitre a voľba kandidáta na dekana FAPZ SPU v Nitre na funkčné obdobie 2023 – 2027 sa uskutoční bezprostredne po ukončení verejného zhromaždenia akademickej obce FAPZ SPU v Nitre.

Program zasadnutia AS FAPZ SPU v Nitre:

1. Otvorenie zasadnutia.

2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice.

3. Voľba kandidáta na dekana FAPZ SPU v Nitre na funkčné obdobie 2023 – 2027.

4. Vyhlásenie výsledkov volieb kandidáta na dekana FAPZ SPU v Nitre.

5. Záver.

 

 

V Nitre 01.06.2022                                                        doc. Ing. Juraj Candrák, PhD.

                                                                       predseda Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre

Ísť späť