Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS FAPZ SPU v Nitre za študentskú časť akademickej obce FAPZ SPU v Nitre na funkčné obdobie 2018-2022

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS FAPZ SPU v Nitre za študentskú časť akademickej obce FAPZ SPU v Nitre  na funkčné obdobie 2018-2022


AS FAPZ SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 15. 07. 2020 prijal nasledovné uznesenie:

AS FAPZ SPU v Nitre vyhlasuje doplňujúce voľby do AS FAPZ SPU v Nitre za študentskú časť akademickej obce FAPZ SPU v Nitre na deň 07. 10. 2020. V prípade potreby opakovania volieb vyhlasuje AS FAPZ SPU v Nitre opakované voľby na deň 13. 10. 2020.

doc. Ing. Juraj Candrák, PhD.
predseda Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre


V rovnakých termínoch boli vyhlásené doplňujúce voľby do AS SPU v Nitre za študentskú časť akademickej obce FAPZ SPU v Nitre na funkčné obdobie 2018-2022.

 

Prílohy:

Vyhlásenie volieb

Harmonogram a organizačné zabezpečenie volieb

Návrh kandidáta na člena študentskej časti AS FAPZ SPU v Nitre

Návrh kandidáta na člena študentskej časti AS SPU v Nitre

Ísť späť