Výzva v rámci podporných schém Finančný mechanizmus EHP (Granty EHP) a Nórsky finančný mechanizmus

Dovoľujeme si Vás upozorniť na otvorenú výzvu v rámci podporných schém Finančný mechanizmus EHP (Granty EHP) a Nórsky finančný mechanizmus (Nórske granty): https://www.eeagrants.sk/vyzvy/otvorena-vyzva-pre-on-line-bilateralne-iniciativy-medzi-slovenskom-a-norskom-fbr02/. Prosím, informujte zamestnancov na Vašom pracovisku.

Ísť späť