XXVII. Vedecká konferencia študentov s medzinárodnou účasťou

XXVII. Vedecká konferencia študentov s medzinárodnou účasťou

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre organizuje 21. apríla 2022 v poradí XXVII. Vedeckú konferenciu študentov FAPZ s medzinárodnou účasťou.

Cieľom konferencie je súťažná prezentácia výsledkov experimentálnej aj teoretickej vedeckej a odbornej činnosti študentov prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia v dennej aj externej forme.

Z konferencie bude vydaný recenzovaný elektronický zborník abstraktov.

Konferencia sa uskutoční v čase od 8:00 do 15:00 hod. prezenčnou formou.

  • Sekcie konferencie sú:
  • Sekcia agronomických vied
  • Sekcia rastlinných a environmentálnych vied
  • Sekcia chovu zvierat
  • Sekcia výživy a genomiky zvierat
  • Sekcia výživy ľudí

Uzávierka registrácie na konferenciu a odoslanie abstraktu je 31. marca 2022

Ďalšie informácie s možnosťou registrácie sú dostupné na stránke:

https://sites.google.com/view/vks-fapz

 

Ísť späť