Programové komisie

 

Programová komisia študijného programu sa zriaďuje pre každý študijný program. Členov menuje dekan fakulty. Programové komisie pracujú v súlade s vnútornými predpismi systémov zabezpečovania kvality na SPU v Nitre.

 

1. stupeň štúdia

2.stupeň štúdia

3. stupeň štúdia