Štátne skúšky

Kódy študijných odborov

Okruhy otázok na štátne skúšky

 
 
 
 
Rozpis komisií
 
 
Pokyny k štátnym skúškam na FAPZ v ak. roku 2022/23
 

Rozpis promócií