Štátne skúšky

Kódy študijných odborov

Okruhy otázok na štátne skúšky

 
Dôležité termíny pre ukončenie 1. stupňa
 
 
 
Rozpis komisií
 
Podrobné pokyny k štátnym skúškam na FAPZ
 
Rozpis promócií