Štátne skúšky

Kódy študijných odborov

Okruhy otázok na štátne skúšky

 
 
 
 
Pokyny k štátnym skúškam na SPU v Nitre
 
Rozpis komisií
 
Podrobné pokyny k štátnym skúškam na FAPZ