Štrukturálne fondy EU

Zoznam medzinárodných projektov zo štrukturálnych fondov EÚ riešených na FAPZ od roku 2007

 

Projektový manažér: Prof. RNDr. Milan Bežo, PhD.

Názov projektu:  Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity (ECOVA)

Obdobie riešenia: 2009-2011

www stránka projektu (link http://ecova.uniag.sk/)

Projektový manažér: Prof. RNDr. Milan Bežo, PhD.

Názov projektu:  Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity Plus (ECOVAplus)

Obdobie riešenia: 2009-2012

www stránka projektu (link http://ecovaplus.uniag.sk/)

 

Projektový manažér: prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.

Názov projektu: Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre (LUZK), ITMS kód: 26110230020

Obdobie riešenia: 2010 - 2013

www stránka projektu (link http://luzk.uniag.sk/)

 

Projektový manažér: doc. Ing. Ján BRINDZA, CSc.

Názov projektu: „Podpora inovácie, technológií špeciálnych výrobkov a biopotravín pre zdravú výživu ľudí“ (ITEBIO)

Obdobie riešenia: 2011-2013

www stránka projektu (link http://www.itebio.uniag.sk/)