Aktuálne informácie

napísal

V akademickom roku 2019/2020 sa v dňoch  15. - 18. júna 207 študentov FAPZ (164 online a 43 prezenčne) zúčastnilo štátnych záverečných skúšok na  inžinierskom stupni štúdia.

napísal

Od júla 2020 sa prvý krát v histórii rebríčka dostala do databázy Essential Science Indicators  aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, v oblasti Plant and Animal Sciences

napísal

Genomická selekcia je ešte stále fenoménom, ktorý šľachtenie dobytka na Slovensku, mierne povedané obchádza.

napísal

Katedra pedológie a geológie, v spolupráci s Katedrou environmentalistiky a biológie, zorganizovala v dňoch 25. až 28.6.2020 „Prax študentov v teréne“

Počet návštev FAPZ
Online:
2
Visits today:
14
Visits total:
213206
Counting since:
 15.02.2016