Aktuálne informácie

napísal

Prezidentka Zuzana Čaputová dnes vymenovala doc. Klaudiu Halászovú do funkcie rektorky Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na nasledujúce funkčné obdobie. Akademický senát SPU ju zvolil za kandidátku na rektorku 30. marca 2022.

napísal

Na okraji ovocného sadu v areáli Botanickej záhrady SPU sa nachádza univerzitná včelnica. Okolitá výsadba zabezpečuje včelstvám pestrú a vyrovnanú znášku nektáru a peľu počas celej včelárskej sezóny, ktorá zvyčajne trvá od marca do septembra.

napísal

V dňoch 13. a 14. júna bol na oficiálnej návšteve našej univerzity generálny tajomník Európskej federácie pre živočíšne vedy – European Federation of Animal Science (EAAP) Dr. Andrea Rosati.

napísal

Na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 13. - 15. júna konajú štátne skúšky bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2021/2022.

napísal

Vážení členovia akademickej obce a zamestnanci FAPZ SPU v Nitre, dovoľujem si Vám oznámiť výsledok volieb kandidáta na dekana FAPZ SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2023 – 2027.