Aktuálne informácie

napísal

Dňa 10.05.2022 navštívili študenti predmetu Kurz chovu hydiny bakalárskych študijných programov Špeciálne chovateľstvo a Manažment živočíšnej výroby FAPZ SPU v Nitre, v rámci odbornej exkurzie farmy spoločnosti AGROSTAAR KB spol. s r.o. Kráľov Brod.

napísal

Na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa v dňoch 16. – 18. 6. 2022 konali štátne skúšky na inžinierskom stupni štúdia.

napísal

Jeho práce patria k jednému percentu najcitovanejších na svete. Uznáva ho medzinárodná vedecká komunita po celom svete. Marián Brestič na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite skúma rastliny najnovšími metódami a pomáha zistiť, ako plodiny prežijú počas klimatickej zmeny. Príroda nám podľa neho ponúka viac, ako si myslíme.

napísal

Pevnou súčasťou predmetu Lúkarstvo a pasienkárstvo je praktická výučba. Jednou z úloh je precvičenie analýzy floristického zloženia trvalého trávneho porastu ako východiská racionálneho obhospodarovania trávneho porastu.

napísal

V centre akademického športu STU v Bratislave,  na Mladej Garde, sa dňa 8. 5. 2022 konali Akademické majstrovstvá Slovenskej republiky v atletike,  ktoré boli súčasťou 38. ročníka Memoriálu Tomáša Babiaka.