Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

Je už dlho známe, že kone sú spoločensky vyspelé zvieratá. Vedci  dokonca zistili, že sú múdrejšie ako sme si mysleli - dokážu čítať aj ľudské emócie.

napísal (počet komentárov: 0)

V dňoch 1. – 3. júna 2017 sa v Novom Sade v Srbsku konala medzinárodná konferencia pod názvom Organic Agriculture for Agrobiodiversity Preservation.

napísal (počet komentárov: 0)

Slovensko sa môže pochváliť novým vysokoúžitkovým plemenom oviec s názvom slovenská dojná ovca. Dlhoročný proces tvorby nového plemena bol slávnostne ukončený dňa 26. 5. 2017 podpisom pamätnej listiny ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabrielou Matečnou na pracovisku NPPC – Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Trenčianskej Teplej.

napísal (počet komentárov: 0)

V dňoch 1. a 2. 6. 2017 sa na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre konali promócie absolventov inžinierskeho stupňa štúdia.

napísal (počet komentárov: 0)

Šiesty ročník úspešnej výstavy Celoslovenské dni poľa 2017, ktorú organizuje spoločnosť Profi Press, s.r.o., vydavateľstvo Roľníckych novín v spolupráci so Združením agropodnikateľov, Družstvo v Dvoroch nad Žitavou, pod záštitou predsedu vlády SR, sa koná 6. – 7. júna v Dvoroch nad Žitavou v okrese Nové Zámky.

Počet návštev FAPZ
Online:
7
Visits today:
105
Visits total:
210291
Counting since:
 15.02.2016