Aktuálne informácie

napísal

Dňa 3. marca 2020 sa, pod záštitou kynologického krúžku konala výberová prednáška, ktorej tematickým zameraním bola výživa psov.

napísal

V decembri 2019 bola Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre prostredníctvom iniciatívy Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov prijatá za člena EFFAB/ FABRE – TP.

napísal

55. Chorvátske a 15. medzinárodné sympózium o poľnohospodárstve bolo prezentované prostredníctvom prednášok, posterov ako aj prezentácia inštitúcií a účastníkov.

napísal

3. a 14. februára 2020 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov otvorila dvere svojich pracovísk pre všetkých záujemcov o štúdium.

napísal

Členovia nášho tímu sú takmer všetci absolventi alebo študenti SPU v Nitre a zároveň pôsobia ako dobrovoľníci v George Science, o. z., ktoré organizuje mimoškolské vzdelávanie pre deti formou krúžkov, alebo workshopov zameraných na vedné odbory ako je chémia, fyzika, informatika.

Počet návštev FAPZ
Online:
3
Visits today:
107
Visits total:
210293
Counting since:
 15.02.2016