Aktuálne informácie

napísal

V mene spoločnosti EPF Group, a.s. Vás informujeme o novom projekte s názvom „Zo školy za kariérou!“,

napísal

AS FAPZ SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 22. 04. 2022 prijal nasledovné uznesenie:

napísal

Na zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre, ktoré sa konalo 21. apríla, rektorka Klaudia Halászová  vymenovala šiestich nových docentov.

napísal

Radi by ste si vypočuli obchodné stratégie na zníženie emisií uhlíka v agropotravinárskom sektore alebo spoznali trendy či osvedčené postupy v znižovaní emisií skleníkových plynov od niekoľkých stredoeurópskych spoločností?

napísal

Dňa 12. apríla 2022 navštívil Ústav chovu zvierat uznávaný odborník z oblasti chovu koní doc. Miroslav Maršálek, CSc., prezident Českej hipologickej spoločnosti.